Jei jums kilo preblema dėl kokios nors internetu pirktos prekės arba paslaugos, galite pasinaudoti šia svetaine ir bandyti rasti ginčo sprendimą ne teisme. Ja galima naudotis tik tuo atveju, jei jūs gyvenate ir komercinės veiklos subjektas yra įsisteigęs EU. Kai kuriose šalyse šia svetaine taip pat galite naudotis, jei esate komercinės veiklos subjektas ir norite pateikti skundą dėl vartotojo, kuriam internetu pardavėte prekę arba paslaugą.

https://webgate.ec.europa.eu/odr